Ceník služeb

Odměna advokáta za právní služby

Výše odměny advokáta za poskytování právních služeb se opírá o vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

Podle platné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti existují dva základní typy odměny:

  1. Smluvní odměna je odměnou za právní služby určenou na základ dohody mezi advokátem a konkrétním klientem, a to v závislosti na náročnosti poskytované služby, ať již z hlediska náročnosti časové či odborné. Viz. blíže Smluvní odměna 
  2. Mimosmluvní odměna přináleží advokátovi za poskytování právních služeb tehdy, pokud se s klientem nedohodl na odměně dle předchozího odstavce, a její přesnou výši stanovuje právě advokátní tarif. Viz. blíže Odměna dle advokátního tarifu

V případě smluvní odměny časové je účtovano 2.000,-Kč za každou započatou hodinu u fyzických osob a 3.000,-Kč za každou započatou hodinu v případě právnických osob.