JUDr. Margita Dostálová, advokátka

 
JUDr. Margita Dostálová je aktivní advokátka působící v advokacii od roku 2001. Mezi její specializace patří problematika sociálních služeb a zastupování státních příspěvkových organizací. Dále se paní doktorka specializuje na problematiku pracovního a rodinného práva, zastupování SVJ a nově také problematika GDPR, přičemž působí jakožto pověřenec a provádí vnitřní audity.