JUDr. Margita Dostálová, advokátka

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše kancelář řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018, a to zejména a...
Celý článek