JUDr. Margita Dostálová, advokátka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nad rámec těchto právních služeb ve výše uvedených právních odvětví poskytuje JUDr Margita Dostálová služby:
 
  • ověření pravosti podpisu
  • advokátní úschovy
  • či služby pověřence GDPR