JUDr. Radoslav Dostál, advokát

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nad rámec právních služeb ve výše uvedených právních odvětvích poskytuje JUDr. Dostál služby:
 
  • ověření pravosti podpisu
  • autorizovaná konverze