Mgr. Vojtěch Dostál, advokát

Mgr. Vojtěch Dostál, advokát

 
 
Mgr. Vojtěch Dostál, advokát se sídlem AK v Brně, Lazaretní 4298/11a, 615 00. Samostatný advokát  vykonávající generální praxi, působící jako obhájce v trestních věcech, poskytující právní zastoupení před soudy, správními orgány a jinými orgány státní správy, poskytuje právní služby sepisování smluv, autorizované konverze dokumentů a další.