Agenda společenství vlastníků jednotek

Dlouhodobě zastupujeme a poskytujeme právní služby značnému množství společenství vlastníků jednotek. Pokud potřebujete:
 
  • Založit SVJ prohlášením vlastníka,
  • sestavit či upravit stanovy SVJ,
  • domoci se svých práv vůči SVJ,
  • vymoci příspěvky po vlastnících jednotek nebo 
  • potřebujete právní zastoupení SVJ
obraťte se na nás. Námi nabyté zkušenosti Vám rádi nabídneme a upotřebíme ve prospěch Vás a Vaší věci.