Přestupkové řízení

V rámci advokátní praxe vykonáváme rovněž činnost na poli přestupků. V dané problematice řešíme především přestupky:
 
  • v dopravě 
  • stavebním řízení 
  • proti občanskému soužití 
  • a mnoha dalších odvětvích, kde je vedeno správní řízení pro spáchání přestupku
Nenechte šikanovat správním orgánem či správními úřady a poraďte se s námi.