Zastupování klienta před soudy

Zastupování klienta před soudy je základním aspektem výkonu advokacie. Zastupujeme klienty ve všech stupních a všech odvětvích soudnictví. Máte splatnou pohledávku, kterou potřebujete soudně vymoci, máte problém s plněním bývalého partnera na výživné na dítě či Vám zkrátil správní úřad či jiný veřejný orgán Vaše práva? Neváhejte se na nás obrátit ve věci řízení před:
 
  • civilními soudy
  • trestními soudy 
  • správními soudy
  • Nejvyšším správním soudem
  • Ústavním soudem