Rozvodová agenda

Poskytujeme veškerý právní servis související s rozvodovou agendou či dalších aspektů rodinného práva. Můžete se na nás obrátit například v otázce: 
 
  • rozvodu
  • zúžení či rozšíření společného jmění manželů
  • úpravy rodičovské odpovědnosti včetně úpravy styku s dětmi 
  • úpravy stanovení výše výživného