Problematika územního plánování

Problematika územního plánování se týká zejména otázek plánování rozvoje jednotlivých obcí, krajů, ale může se jednat i o ucelená pravidla umisťování a povolování jednotlivých staveb na území celé České republiky. Územní plánování se dotýká nejvíce plánování, povolování a následné umisťování staveb. 

Základními dokumenty tzv. územněplánovací dokumentace jsou dokumenty jako jsou politiky územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán či územní studie. 

Máte potíže při změně územně plánovací dokumentace či při úplatňování dílčích pravidel stanovených shora uvedenými dokumentacemi? Pak neváhejte a obraťte se s Vaším problémem na mou kancelář.